پایان‌نامه‌ها:

 • میزان شیوع مالتیپل اسکلروزیس فامیلی و خصوصیات دموگرافیک آن در استان کرمانشاه در سال 1399 به تفکیک جنس و گروه‌های سنی (پایان نامه/پزشک عمومی)
 • میزان شیوع مالتیپل اسکلروزیس فامیلی و خصوصیات دموگرافیک آن در استان مازندران به تفکیک جنس و گروه‌های سنی (پایان‌نامه/پزشک عمومی)
 • تعیین نقاط ضعف و قدرت، فرصت و تهدید سیستم ثبت ام اس ایران (پایان‌نامه / پزشک عمومی)
 • مقايسه مشخصات دموگرافيک و بالينی بيماران مولتيپل اسکلروز در استان های اصفهان، کردستان و خوزستان در سال 1400
 • بررسی مولفه‌های اپیدمیولوژیک بیماری مولتیپل اسکلروزیس در استان چهارمحال و بختیاری از سال 1397 تا 1401 (پایان نامه MD)
 • اثر ابتلا به کووید-19 بر میزان پیشرفت بیماری مولتیپل اسکلروزیس در میان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (پایان نامه MD)
 • برآورد شیوع فامیلی بیماری ام اس در استان مازندران (پایان نامه MD)
 • بررسی و مقایسه میزان شدت ابتلا به کووید -19 در میان بیماران مولتیپل اسکلروزیس و گروه کنترل سالم (پایان نامه MD)
 • بررسی ارتباط بین استعمال دخانیات و میزان نانواتی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در کشور ایران از مارس 2018 تا سپتامبر 2020 (پایان نامه MD مازندران)
 • Familial MS in the Mazandaran province and its disability association compares to non-familial type (پایان نامه MD مازندران)
 • تعیین خصوصیات دموگرافیک و میزان شیوع ام اس استان کرمانشاه سال 99 به تفکیک جنس و گروه های سنی (پایان نامه رزیدنتی کرمانشاه)
 • مقایسه ی مروری رجیستری بیماری مالتیپل اسکلروزیس در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان (پایان نامه MD تهران)
 • تعیین خصوصیات دموگرافیک و میزان شیوع و بروز مولتیپل اسکلروزیس استان تهران در سال 1398 به تفکیک سن، جنس و نسبت خانوادگی (پایان نامه MD تهران)
 • تحلیل استراتژیک “سیستم ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ایران” (پایان نامه MD تهران)
 • ارزش پیش بینی کننده ی اختلالات بویایی و چشایی در پیامد بیماری کرونا و روند بهبودی از آن ها در بیماران مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین در سال 1399 (پایان نامه MD قزوین)
 • بررسی فراوانی موارد محتمل ابتلا به کووید 19 در بیماران مولتیپل اسکلروزیس دریافت کننده ریتوکسی ماب از اسفند 98 تا 99 (پایان نامه MD قزوین)
 • بررسی فروانی سرطان و انواع آن در جعیت بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در استان گیلان در سال 1400 (پایان نامه MD گیلان)
 • مقايسه مشخصات دموگرافيک و بالينی بيماران مولتيپل اسکلروز در استان های اصفهان، کردستان و خوزستان در سال 1400
 • تحلیل استراتژیک طرح ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس ایران (تهران- پایان‌نامه MD – شهریور 1402)
 • ﺑﺮرﺳﯽ فاکتورهای موثر در تبدیل فرم عود کننده-بهبود یابنده مالتیپل اسکلروز به فرم پیشرونده ثانویه در ایران (تبریز- سال 1402)