طرح‌های تحقیقاتی:

 • بررسی فراوانی تداخلات دارویی و پلی فارمسی در بیماران multiple sclerosis ثبت شده در رجیستری multiple sclerosis (تهران- 1401-2023)
 • شخصی‌سازی درمان برای بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با استفاده از داده کاوی ویژگی‌های دموگرافیک سیستم ثبت ام‌اس ایران
 • برآورد اثر درمان بر پیشرفت ناتوانی در مولتیپل اسکلروزیس با استفاده از یادگیری عمیق با استفاده از داده‌های سیستم انجمن ام‌اس ایران
 • بررسی ویژگی‌های دموگرافیک و بالینی مبتلایان به بیماری مالتیپل اسکلروزیس با شروع دیررس در ایران
 • بررسي اثر ابتلا به ويروس کوويد- 19 بر میزان ناتواني، میزان عود و تظاهرات نوروراديولوژيک بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزي
 • ﺑﺮرﺳﯽ فاکتورهای موثر در تبدیل فرم عود کننده-بهبود یابنده مالتیپل اسکلروز به فرم پیشرونده ثانویه در ایران – تبریز (1401)
 • شناخت عوامل دموگرافیک و بالینی بیماران ام‌اس کشور که به کوید 19 مبتلا شده‌اند
 • بررسی ویژگی‌های دموگرافیک، بالینی و آزمایشگاهی کوید-19 در مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک بیماری مالتیپل اسکلروزیس
 • بررسی روند تغییرات تجویز داروهای ام‌اس از سال 1397 تا سال 1400
 • تبیین مشکلات فردی تجربه شده در زنان مبتلا به نورومیلیتیس اپتیکا و مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه تحلیل محتوای مقایسه‌ای
 • آموزش ثبت بیماران مولتیپل اسکلروزیس ایران
 • بررسی ارتباط بین نوع و میزان ناتوانی مولتیپل اسکلروزیس (MS) با تعداد زایمان و سقط جنین در بیماران ثبت شده در سیستم ثبت ام‌اس ایران
 • بررسی شیوع مثبت بودن سابقه ی فامیلی و ارتباط آن با مشخصات جمعیت شناختی، علائم و سیر بالینی بیماری در بیماران مبتلا به MS شهر اصفهان طی بازه زمانی اسفندماه 97 تا اسفندماه  98 (1400)
 • بررسی شیوع مصرف سیگار شهر اصفهان و تفاوت علایم و سیربالینی MS دربیماران مبتلا به (passive و active) بیماری در بیماران سیگاری و غیر سیگاری (1400)
 • ثبت و پیگیری بیماران مبتلا به موالتیپل اسکلروزیس در استان کرمانشاه (1400-1401)
 • بررسی عوارض واکسن های سینوفارم و آسترازنکا در بیماران مالتیپل اسکلروزیس در کرمانشاه (1400)
 • پیگیری 6 ماهه بیماران مالتیپل اسکلروزیس پس از تزریق واکسن های سینوفارم و آسترازنکا در کرمانشاه (1400)
 • تعیین خصوصیات دموگرافیک و میزان شیوع ام اس استان کرمانشاه سال 1399 به تفکیک جنس و گروه های سنی
 • مدل پیش بینی ابتلا و شدت کووید 19 در بیماران ام اس با استفاده از تحلیل ممیز
 • بررسی تاثیر وجود بیماری های مزمن قبل از تشخیص بیماری مالتیپل اسکلروز در تاخیر تشخیض این بیماری در مبتلایان
 • تعیین خصوصیات دموگرافیک و میزان شیوع و شناخت عوامل خطر ام اس فامیلیال در میان بیماران ام اس در استان های تهران، اصفهان، فارس، مازندران، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری طی سالهای 1399-1397
 • راه اندازی سیستم ثبت کرونا در میان بیماران مبتلا به ام اس ایران
 • پایا و روا سازی پرسشنامه ی طرح ثبت ملی بیماری ام اس در ایران
 • بررسی ویژگیهای دموگرافیک، بالینی، و آزمایشگاهی کوید-19 در مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک بیماری مالتیپل اسکلروزیس
 • بررسی روند تغییرات تجویز داروهای ام اس از سال 1397 تا سال 1400
 • تبیین مشکلات فردی تجربه شده در زنان مبتلا به نورومیلیتیس اپتیکا و مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه تحلیل محتوای مقایسه ای
 • آموزش ثبت بیماران مولتیپل اسکلروزیس ایران
 • بررسی وضعیت اجتماعی – اقتصادی بیماران مبتلا به ام اس با توجه به اطلاعات ثبت شده بیماران در کشور ایران
 • بررسی فراوانی سرطان و انواع آن در جمعیت بیماران ام اس استان گیلان درسال 1400