آدرس: تهران، خیابان امام خمینی (ره)، میدان حسن آباد، بیمارستان سینا، مرکز تحقیقات ام اس
کدپستی: 49995-11367

تلفن: 2-66348571 21 98+
فکس: 66348570 21 98+
پست الکترونیک: info@nmsri.ir

مرکز تحقیقات ام اس برنامه ملی ثبت ام اس

فرم تماس با ما:

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .